Pages

Uniforme
Els alumnes del nostre col·legi porten uniforme des de 4t d'infantil fins a 2n d'ESO.


Taula d'equivalències:.