Pages

Uniforme

Horari de venda d'uniformes es:
     
        Dimecres de 9:15 a 10:15
        Divendres de 9:15 a 10:15

Els alumnes del nostre col·legi porten uniforme des de 4t d'infantil fins a 2n d'ESO.

Taula d'equivalències:.