Pages

Projecte Cambridge.

Cambridge Educational Partner és una aliança entre Cambridge University Press, editorial de la Universitat de Cambridge, i el Col·legi Bisbe Verger amb l’objectiu principal de garantir una excel·lència en l’ensenyança i l’aprenentatge de la llengua anglesa.


El programa consisteix en:

1) Projecte educatiu propi: Cambridge Learning Journey. Involucra a tota la comunitat educativa, promou la competència en la utilització de la llengua anglesa com a vehicle per al desenvolupament cognitiu, emocional i social de l’alumne.

2) Connexió aula-llar: Possibilitat de que els pares s’impliquin en l’aprenentatge dels seus fills mitjançant activitats lúdiques per fer a casa i com a suport en la preparació de les proves de Cambridge.

3) Materials de Cambridge University Press: Acreditats per la prestigiosa Universitat, que cobreixen els continguts de l’ensenyança curricular, treballen les competències emocionals, i preparen oficialment per als exàmens de Cambridge.

4) Garantia per al futur laboral: el segell de qualitat Cambridge és una referència mundial en l’acreditació de l’anglès en els àmbits acadèmic i empresarial.

5) Formació integral per als docents, tant en els aspectes metodològics com lingüístics, per impulsar el seu desenvolupament professional i personal.

¿Qué es Cambridge Educational Partner?

   

 Beneficis de Cambridge Educational Partner: