Pages

Projecte Pastoral.

El nostre projecte 20.20 està emmarcat dins el plantejament de pastoral dels col.legis diocesans. 

Aquest curs hem volgut donar més èmfasi a l’opció de treballar la interioritat dins l’àmbit educatiu perquè aquesta passi a ser un element quotidià i facilitador del creixement dels alumnes com a persones íntegres a nivell personal, social, professional i de fe aprofitant els valors proposats a l'assignatura de religió catòlica i donant utilitat i sentit a la rehabilitació que es va fer de l'espai del RACÓ DE PAU.

El projecte es fonamenta en una estructura compartida de teoria -tenint en compte els continguts de l’assignatura de religió catòlica- i de pràctica amb moments quinzenals o mensuals de interioritat, reforçats amb el material pastoral que utilitzen els nostres col.legis diocesans durant els temps forts que marquen la litúrgia. 
 1. Servei i compromís –voluntariat-.
 2. Compassió amb sentit crític -competències social i d'autonomia personal-.
 3. Solidaritat, Interioritat i espiritualitat
 4. Viure la vida amb sentit davant el consumisme i els mitjans de comunicació.
 5. Creixement en la vivència de la realitat com a tresor que té amagat a dins.
 6. Respecte per la Pau, el medi ambient, la diversitat, els més necessitats i el voluntariat.
COM HO ACONSEGUIM?
Activitats:
 1. Celebracions: Advent-Nadal, Dimecres de cendra.
 2. Pregària del matí.
 3. Pregària per a grups classe seguint els temps litúrgics: Advent, Dimecres de cendra, Quaresma.
 4. Pelegrinatge a Taizé, Camí de Santiago, Recés de quaresma a Lluc,etc.
 5. Celebració del mes de Maria: pregària del matí, ambientació.
 6. Celebració de Sant Antoni.
 7. Motivació per la catequesi de primera comunió i de confirmació.
 8. Promoció de la participació en els tallers i concursos oferits per l’equip de pastoral dels col.legis del Bisbat ( fotografia, concerts, portada de l’agenda escolar, etc.)
Interioritat i espiritualitat:
 1. Possibilitar moments d’interioritat als alumnes.
 2. Ser transmissors dels valors de l’evangeli.
 3. Potenciar moments de reflexió i d’interiorització dels processos de fe segons les edats.
 4. Motivar una interioritat relacionada amb la intel.ligència emocional.
 5. Convivències conjuntes amb la Parròquia.
 6. Creació i revisió d’un quadern d’interioritat a ESO.
Celebratiu i sagramental:
 1. Possibilitar moments de pregària viscuda als nostres alumnes tant a dins l'aula com al racó de pau.
 2. Afavorir la participació de les famílies en les celebracions escolar amb les nadales.
 3. Promoure moments de pregària per a tota la comunitat educativa.
 4. Promoure les catequesis de primera comunió i de confirmació.
 5. Ser transmissors dels valors de l’evangeli.
Ensenyament de la religió escolar:
 1. S’imparteix a tots els nivells adaptada a cada estil educatiu: Escoleta, Ed. Infantil, Primària amb el projecte editorial Kumi i ESO amb la introducció del projecte Oratori ( 1er centre dels col.legis diocesans on es duu a la pràctica en aquest cicle aquest curs.)
 2. Abasta el despertar religiós dels més petits, el coneixement de la persona de Jesús i les arrels cristianes de la nostra cultura des d'una òptica cristiana oberta al món i a les diferents maneres d'entendre el transcendent.
 3. Pretén fer créixer els valors religiosos i evangèlics propis per a cada edat i respectant i ensenyant a valorar les distintes opcions religioses que conviuen al nostre centre.
 4. Promou la formació del professorat