Pages

Escoleta.


ESCOLETA

L'escoleta del CC Bisbe Verger forma part de la Xarxa Complementària de centres d'educació infantil de 1r cicle.


La nostra franja horària de gratuïtat és de 8:30 a 12:30h amb una cobertura horària de 7:30 a 16h organitzat en diferents franges.


Es troba ubicada a l’edifici exclusiu per a Educació Infantil del Bisbe Verger amb un pati diferenciat i segueix una pedagogia basada en l’experimentació aprofitant al màxim tots els recursos del centre: pavelló, racó d’experimentació, activitats conjuntes…


Els nostres alumnes d’escoleta no porten berenar de casa sinó que aquest és aportat pel centre, basat en la dieta saludable.


A més, poden quedar al menjador on les cuineres adapten els menús per a ells.


Per a informació podeu escriure a:


escoleta@bisbeverger.es