Pages

Educació Secundària Obligatòria.

L’etapa d’Educació Secundària representa el compromís en el futur dels nostres estudiants, i en aquesta línia oferim un aprenentatge basat en:

  • l’increment en l’ús tecnològic amb Chromebooks; el projecte 2020-24 farà arribar els chrmebooks en format one to one a tota educació secundària.
  • projectes interdisciplinaris;
  • espais de reflexió i meditació en petit grup;
  • viatge d’estudis i intercanvi lingüístic;
  • anglès amb opció a certificació final amb Cambridge;
  • i a partir de 2n d’ESO opció a cursar el Diploma en Batxillerat Dual dels Estats Units online.
Un ventall d’oportunitats que no fan més que complementar l’educació en valors, cabdal a Diocesans Mallorca.