Pages

Educació Primària.

Entenem l’educació primària com a una etapa de sis cursos on la seva finalitat és facilitar aprenentatges com l'expressió i la comprensió oral, l'escriptura, la lectura, el càlcul, l'adquisició de nocions bàsiques de la cultura, els hàbits de convivència, estudi i treball, el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat; amb la finalitat de garantir a l'alumnat una formació integral i preparar-lo per a l'Educació Secundària Obligatòria.

Per aconseguir-ho seguim diferents metodologies com els projectes per a treballar ciències, l’iniciació tecnològica o l’apadrinament lector, seguint amb la clara aposta que Cambridge ens ofereix pel que fa a l’aprenentatge de l’anglès, sempre adaptat els ritmes a cada un dels alumnes.

Apostam per les noves tecnologies amb l'us dels dispositius CHROMEBOOK de manera puntal fins a 4t de primària i amb un ONE TO ONE a partir de 5è de primària.