Pages

Benvinguda.


El Col·legi Bisbe Verger es un centre que sota la titularitat del Bisbat de Mallorca, ofereix una educació concertada des de l’educació infantil fins a l’educació secundària obligatòria. 

Al llarg de la seva història el Col·legi s’ha anat consolidant i es conegut arreu de Mallorca per la seva oferta de qualitat.

Apostem per un model de persona integral amb una sòlida formació acadèmica, juntament amb un esperit crític, creatiu i reflexiu, impregnat de sentit de justícia i orientat en un sentit transcendent. 

Entenem  l’escola com a comunitat on tothom, alumnes, educadors i famílies, tenim molt per aprendre i molt per aportar. 

El propòsit de l'escola és el desenvolupament de competències per a la vida i així poder donar resposta als reptes individuals i col·lectius. Aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a conviure, aprendre a ser.

Al cap i a la fi, els mestres som professionals que acompanyem, juntament amb les famílies, els infants i joves en un procés on tots aprenem i creixem com a persones formant part de  “l’aventura de créixer” on tots aportem i tots millorem.

Bisbe Verger és una institució viva, en constant moviment, que no es queda enrere. 

Tots els membres de la comunitat educativa participen en la gestió del centre a través dels òrgans de participació de què es disposa, i les seves aportacions són valuoses per a la millora del nostre col·legi.
En e


Benvinguts a la plana web del Col·legi Bisbe Verger


Magdalena Gomila Mas

Directora de Centre