Pages

Activitats Extraescolars.


L'oferta de les nostres activitats extraescolars pretenen enriquir i ampliar els coneixements i els valors del nostre alumnat dins el concepte d´educació integral. Treballen els àmbits de les arts; com la pintura, el cant coral, el ballet o el Move and Dance; les llengües, com Fun English o English Skills; la tecnologia i les destreses mentals com Robòtica de Lego for Education i escacs o mecanografia; l'esport com Tot Esport o Vollei...entre moltes altres.